Pokazowe warsztaty dla grupy uczniów (do 25 osób), opierające się na prezentacji zabiegów resuscytacyjnych z użyciem AED – spotkanie to ma na celu uwrażliwienie na konieczność aktywnego niesienia pomocy człowiekowi znajdującemu się w stanie zagrożenia życia oraz pomaga kształtować prawidłowe postawy u młodych osób.