Karta zgłoszenia na szkolenie zgłoszenie-na-szkolenie

Podstawowy kurs pierwszej pomocy

Kurs BLS (Basic Life Support) + AED (Automated External Defibrillator) skupia się na podstawowy zabiegach resuscytacyjnych przy użyciu automatycznego defibrylatora. Dodatkowo jest on poszerzony o niezbędne przy nauce tej tematyki informacje dotyczące podstawowych środków bezpieczeństwa, sposobów wzywania pomocy, postępowania z osobami nieprzytomnymi oraz wybranymi nagłymi zachorowaniami i stanami zagrożenia życia.

Kurs przygotowuje uczestników do działań w sytuacjach stanów zagrożenia życia, przy użyciu automatycznych defibrylatorów. Podczas kursu szczególna uwaga skupiona jest na praktycznym ćwiczeniu poznawanych zagadnień z zakresu pierwszej pomocy przy użyciu pomocy dydaktycznych, takich jak  fantomy oraz treningowe AED.

Optymalna ilość osób: 10-15

Czas trwania szkolenia: około 3 h

Po ukończeniu kursu wystawiamy Certyfikaty imiennie dla uczestników/ również w języku niemieckim i angielskim/.

 

Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników szkół

Szkolenie ma formę warsztatów opartych o prezentacje multimedialne oraz ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem fantomów do nauki resuscytacji (zarówno osoby dorosłej jak i dziecka), automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) oraz apteczki pierwszej pomocy.

Czas trwania szkolenia: 3-4 godzin dydaktycznych (w zależności od liczby uczestników)

Po ukończeniu kursu wystawiamy Certyfikaty imiennie dla uczestników.