Kurs przygotowuje uczestników do działań w sytuacjach stanów zagrożenia życia, przy użyciu automatycznych defibrylatorów. Podczas kursu szczególna uwaga skupiona jest na praktycznym ćwiczeniu poznawanych zagadnień z zakresu pierwszej pomocy przy użyciu pomocy dydaktycznych, takich jak  fantomy oraz treningowe AED.